KS MAS Liberecký kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Libereckého kraje

Přihlásit se

ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS V LIBERECKÉM KRAJI ZA ROK 2016

Rubriky:Aktuality

1)     Společná jednání MAS

Jednání svolává zástupce ve výboru NSMAS? Romana Zemanová (MAS Frýdlantsko) podle potřeby a k aktuálním tématům řešeným MAS. Zápisy jsou zveřejňovány na http://bit.ly/2ii82Cb, prezenční listiny jsou se zápisem rozesílány MAS mailem (prezenční listiny s podpisy nejsou zveřejňovány).

Termín  Hlavní téma  Zápis
20.1.  Program na rok 2016, stanovy NS MAS ČR  Zápis
17.2.  Spolupráce v sociální oblasti (se zástupci LK a ÚP)  Zápis
19.7.  Spolupráce v sociálních službách (se zástupci LK)  Zápis
10.10.  Strategické plánování, stav SCLLD a MAP  Zápis
21.11.  Vzdělávání (MAP), stanovy NS MAS ČR  Zápis

 

2)     Zapojení do sítí, spolupráce, prezentace MAS

Národní úroveň:

  • Účast na jednáních Národní stálé konference a zastupování NSMASČR v jednáních Antibyrokratické komise a Monitorovacího výboru (Romana Zemanová).
  • Zapojení do činnosti Pracovní skupiny Vzdělávání NS MAS ČR (Dagmar Strnadová).

Regionální úroveň:

  • Prezentace činnosti MAS, stavu zpracování SCLLD a MAP při jednáních Regionální stálé konference nebo jiných příležitostech (např. konference ke vzdělávání EDUCA – prezentace MAP; krajský seminář Agentury pro sociální začleňování – prezentace strategického plánování v sociální oblasti a vzdělávání). Jednání se účastní jmenovaný zástupce MAS v Libereckém kraji (Romana Zemanová) nebo zástupce (Jitka Doubnerová).
  • Společná exkurze MAS/CSV z Libereckého kraje v MAS Orlicko/Pardubický kraj (10/2016) se společnou diskusí o stavu MAS, SCLLD a metodě Leader (zúčastnili se zástupci 7 MAS z LK).
Termín Akce (Dokumentace)
30.3. Jednání RSK, Liberec
22.6. Jednání RSK, Liberec
7.9. Jednání RSK, Liberec
15.-16.10. Exkurze u MAS v Pardubickém kraji (CSV)  Fotodokumentace
14.12. Jednání RSK, Liberec  Prezentace MAS
15.12. Krajský seminář k sociálnímu začleňování  Prezentace

 

3)     Podpora ze strany Libereckého kraje

  • Dotace na rozvoj činnosti MAS – na období leden – červen 2016 a červenec – prosinec 2016, předjednána podpora ve stejné výši na rok 2017.
  • Organizační zajištění jednání krajské sítě MAS včetně bezplatného zapůjčení prostor.
  • Vydání stolního kalendáře na rok 2017 s prezentací MAS (loga, odkaz na společný web) jako nositelů regionálních značek.

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář