KS MAS Liberecký kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Libereckého kraje

Přihlásit se

ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS V LIBERECKÉM KRAJI ZA ROK 2016

Rubriky:Aktuality

1)     Společná jednání MAS

Jednání svolává zástupce ve výboru NSMAS? Romana Zemanová (MAS Frýdlantsko) podle potřeby a k aktuálním tématům řešeným MAS. Zápisy jsou zveřejňovány na http://bit.ly/2ii82Cb, prezenční listiny jsou se zápisem rozesílány MAS mailem (prezenční listiny s podpisy nejsou zveřejňovány).

Termín  Hlavní téma  Zápis
20.1.  Program na rok 2016, stanovy NS MAS ČR  Zápis
17.2.  Spolupráce v sociální oblasti (se zástupci LK a ÚP)  Zápis
19.7.  Spolupráce v sociálních službách (se zástupci LK)  Zápis
10.10.  Strategické plánování, stav SCLLD a MAP  Zápis
21.11.  Vzdělávání (MAP), stanovy NS MAS ČR  Zápis

 

2)     Zapojení do sítí, spolupráce, prezentace MAS

Národní úroveň:

  • Účast na jednáních Národní stálé konference a zastupování NSMASČR v jednáních Antibyrokratické komise a Monitorovacího výboru (Romana Zemanová).
  • Zapojení do činnosti Pracovní skupiny Vzdělávání NS MAS ČR (Dagmar Strnadová).

Regionální úroveň:

  • Prezentace činnosti MAS, stavu zpracování SCLLD a MAP při jednáních Regionální stálé konference nebo jiných příležitostech (např. konference ke vzdělávání EDUCA – prezentace MAP; krajský seminář Agentury pro sociální začleňování – prezentace strategického plánování v sociální oblasti a vzdělávání). Jednání se účastní jmenovaný zástupce MAS v Libereckém kraji (Romana Zemanová) nebo zástupce (Jitka Doubnerová).
  • Společná exkurze MAS/CSV z Libereckého kraje v MAS Orlicko/Pardubický kraj (10/2016) se společnou diskusí o stavu MAS, SCLLD a metodě Leader (zúčastnili se zástupci 7 MAS z LK).
Termín Akce (Dokumentace)
30.3. Jednání RSK, Liberec
22.6. Jednání RSK, Liberec
7.9. Jednání RSK, Liberec
15.-16.10. Exkurze u MAS v Pardubickém kraji (CSV)  Fotodokumentace
14.12. Jednání RSK, Liberec  Prezentace MAS
15.12. Krajský seminář k sociálnímu začleňování  Prezentace

 

3)     Podpora ze strany Libereckého kraje

  • Dotace na rozvoj činnosti MAS – na období leden – červen 2016 a červenec – prosinec 2016, předjednána podpora ve stejné výši na rok 2017.
  • Organizační zajištění jednání krajské sítě MAS včetně bezplatného zapůjčení prostor.
  • Vydání stolního kalendáře na rok 2017 s prezentací MAS (loga, odkaz na společný web) jako nositelů regionálních značek.

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.