KS MAS Liberecký kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Libereckého kraje

Přihlásit se

O nás

Krajské sítě nebo také Krajská sdružení (dále jen KS) mohou vzniknout, dohodne-li se na tom nadpoloviční většina členských MAS daného kraje. Orgány KS jsou obdobné jako NS MAS ČR a spolupracují se všemi MAS na území kraje. To znamená, že na stejné úrovni podporují principy LEADER v území u MAS jak členů, tak nečlenů, NS MAS ČR.

V Libereckém kraji funguje krajská síť jako neformální partnerství 9 MAS, které mají působnost na území Libereckého kraje. Principy spolupráce MAS potvrdily ve smlouvě o spolupráci. Rozhodly se prozatím nevytvářet krajské sdružení jako pobočný spolek.

Sídlo v Libereckém kraji mají MAS:

  • LAG Podralsko, z.s.
  • MAS Podještědí, z.s.
  • MAS Přiďte pobejt, z.s.
  • MAS Frýdlantsko, z.s.
  • MAS Rozvoj Tanvaldska, z.s.
  • MAS Achát, z.s.

Obce z Libereckého kraje mají ve své působnosti MAS se sídlem v jiném kraji:

  • Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
  • MAS Český sever, z.s.
  • MAS Brána do Českého ráje, z.s.